Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος

Το διάφραγμα είναι ένα κάθετο πέταλο από χόνδρο και οστό που στηρίζει τη ράχη της μύτης και τη χωρίζει σε δύο διαμερίσματα. Όταν είναι ευθύ, χωρίς προεκβολές, η ροή του αέρα είναι ομαλή και συμμετρική από τις δύο πλευρές του. Το αποτέλεσμα είναι να προσφέρει αίσθημα ικανοποίησης από τη ρινική αναπνοή.

Αυτές οι συνθήκες βοηθούν στο να εκπληρώνονται καλύτερα οι λειτουργίες της μύτης, δηλαδή:

 • Η θέρμανση
 • Ο καθαρισμός
 • Η ύγρανση του αέρα

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος (Παρέκκλιση Διαφράγματος)

Μικρές παρεκκλίσεις του διαφράγματος ρινός συνήθως είναι ασυμπτωματικές. Ωστόσο, και σε μεγαλύτερες παρεκκλίσεις πολλές φορές οι ασθενείς δεν ενοχλούνται. Συνεπώς, η ιατρική παρέμβαση γίνεται στις συμπτωματικές σκολιώσεις ρινικού διαφράγματος

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος – Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με τη σκολίωση ρινικού διαφράγματος είναι τα ακόλουθα:

 • Αίσθημα ρινικής συμφόρησης
 • Θορυβώδης αναπνοή
 • Επιστάξεις
 • Άπνοια και ροχαλητό (σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες)

Σε σπάνιες περιπτώσεις, πολύ μεγάλες άκανθες μπορεί να προκαλέσουν κεφαλαλγία. Επιπλέον, η σκολίωση ρινικού διαφράγματος θεωρείται προδιαθεσικός παράγοντας για οξεία ρινοκολπίτιδα.

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος – Αίτια

Τα αίτια για τη σκολίωση ρινικού διαφράγματος είναι η γενετική προδιάθεση και ο τραυματισμός της ρινός. Ο τραυματισμός, όταν συμβεί σε πολύ μικρή ηλικία συνήθως δεν αναφέρεται από τους ασθενείς.

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος – Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται από ΩΡΛ Χειρουργό και στηρίζεται:

 • Στο ιστορικό του ασθενούς
 • Στη ρινοσκόπηση
 • Στην ενδοσκόπηση της μύτης

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος – Αντιμετώπιση

Όταν προκαλούνται συμπτώματα και κυρίως όταν αυτά αλλοιώνουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση στοχεύει στον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος, ώστε να αποκατασταθεί η σωστή λειτουργικότητα της ρινός.

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος – Χειρουργική Επέμβαση

Η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της σκολίωσης ρινικού διαφράγματος γίνεται με γενική αναισθησία και με ενδορρινική τομή.

 1. Αρχικά, αποκολλώνται προσεκτικά οι ιστοί που καλύπτουν τα χόνδρινα και οστέινα τμήματα.
 2. Κατά τη διαδικασία ο Χειρουργός προσπαθεί να διατηρήσει την ακεραιότητά τους που είναι σημαντική για την αποφυγή επιπλοκών.
 3. Τα οστέινα και χόνδρινα τμήματα που προεκβάλλουν αφαιρούνται και, αν είναι εφικτό, ευθειάζονται και επανατοποθετούνται.
 4. Στο τέλος, γίνεται συρραφή της τομής και κατά περίπτωση μπορεί να γίνει συμπλησιασμός των ιστών που έχουν αποκολληθεί.

Μετά την επέμβαση δεν τοποθετείται πωματισμός, εκτός και αν υπάρχει αιμορραγία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, γίνεται τοποθέτηση σωληνίσκων σιλικόνης για μία εβδομάδα.

Η επέμβαση διαρκεί λιγότερο από μία ώρα και δεν απαιτείται διανυκτέρευση στο νοσοκομείο. Ο ασθενής έχει ρινική αναπνοή από την ημέρα του χειρουργείου και επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια κιόλας ημέρα.

Μετεγχειρητικά δεν αισθάνεται πόνο και ανάλογα με τις δραστηριότητες του επανέρχεται σε κανονικό τρόπο ζωής σύντομα.

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος & Υπερτροφία Ρινικών Κογχών

Με τη σκολίωση ρινικού διαφράγματος πολλές φορές συνυπάρχει υπερτροφία ρινικών κογχών. Η πάθηση αυτή προκαλεί δυσχέρεια ρινικής αναπνοής και μπορεί να οφείλεται σε:

 • Χρόνια ρινίτιδα
 • Αντιδραστική υπερπλασία
 • Προβολή του υποκειμένου οστού

Η αντιμετώπιση της υπερτροφίας ρινικών κογχών είναι χειρουργική. Κατά την επέμβαση γίνονται καυτηριασμοί στους υπερτροφικούς ιστούς με ραδιοσυχνότητες, LASER, διαθερμία, επεμβάσεις κογχοπλαστικής και μείωση του υποκείμενου οστού. Εκτεταμένη αφαίρεση των κογχών προκαλεί ορισμένες φορές το σύνδρομο της άδειας μύτης που επιβαρύνει την ποιότητα ζωής. Η κατάσταση αυτή προκαλεί:

 • Παράδοξο αίσθημα στην περιοχή της μύτης
 • Δυσχέρεια αναπνοής με ανοικτή μύτη
 • Ξηρότητα ρινός
 • Προσωπαλγία

Επιπλοκές της επέμβασης στο διάφραγμα

Οι επιπλοκές της επέμβασης για τη σκολίωση ρινικού διαφράγματος αφορούν στα εξής:

 • Αδυναμία διάτρησης ρινικού διαφράγματος
 • Ατελής διόρθωση με παραμονή των συμπτωμάτων
 • Δυσμορφία της μύτης (εφιππιοειδής μύτη), σε περίπτωση απώλειας στήριξης από αφαίρεση των χόνδρων
 • Αιμάτωμα ή απόστημα διαφράγματος
 • Αιμορραγία
 • Συμφύσεις και συνέχειες
 • Βλάβες στους οφθαλμούς ή στο κεντρικό νευρικό σύστημα (σπάνια)

Σκολιωτική Μύτη

Σε περιπτώσεις που η μύτη έχει και εξωτερική σκολίωση ή και πτώση της κορυφής, ιδιαίτερα μετά από κάκωση ή επέμβαση, η αποκατάσταση μπορεί να απαιτήσει λειτουργική ρινοπλαστική. Σε αυτές τις περιπτώσεις χόνδρινα μοσχεύματα τοποθετούνται για ευθειασμό της ράχης και ανύψωση της κορυφής. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η ομαλή ροή του αέρα και παράλληλα δίδεται ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα.