Μετεκπαιδεύσεις – Συμμετοχές

Μετεκπαιδεύσεις

 • 2005 – στο Academic Medical center of the University of Amsterdam Prof. W.J. Fokkens.
 • 2008 – στο Department of Otolaryngology East and North Hertfordshire NHS trust Consultant ENT/Head and Neck Surgeon and Clinical lead Mr. G. Mochloulis.
 • 2008 – στην Klinik und Poliklinic fur HNO-Heilkunde Universitatsklinikum Leipzig prof. Andreas Dietz.

Εκπαίδευση σε Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια

 1. Postgraduate Course in Ear Surgery

Nijmegen, 23-27 Απριλίου 1990.

 • Fifth Course on Endoscopic Surgery of the Paranasal Sinuses

Brussels-Koln, 25-28 Αυγούστου 1993.

 • “An Endoscopic approach to rhinosinusitis”, the Institute of Laryngology and Otology with the Ferens

London 6-8 October 1994.

 • Cochlear implant System and Temporal Bone Workshop, ABI Surgery

Freiburg, Germany, April 22-24 1997.

 • American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery “Pediatric cochlear implantation” (2 hours of credit)

Washington DC-USA, 25 September 2000.

 • Temporal Bone Workshop.

Istanbul-Turkey, 22-25 April 2001.

 • Ultracision Workshop for ENT- specialists 8-9/4/2003 Hamburg Germany.
 • European nucleus outcomes seminar III Forte Village – Sardinia 12/14/ September 2003.
 • International course in advanced sinus surgery techniques 7-8/4/2005 AMC Amsterdam.
 • International course on Cochlear implantation in Adults and Children options surgery 18-20/10/2005 Leiden Holland.
 • Surgical aspects of BAHA Athens 4-6/6/2007
 • 1st Dutch Endoscopic Skull Base Dissection Course: An interactive 3-D approach, 20-21 June 2014, Amsterdam
 • The nose inside out. Milano masterclass. 24-26 March 2017 Milano

Εκπαιδευτικό έργο

 1. Από το 1987 διδάσκει το μάθημα της ωτορινολαρυγγολογίας στους φοιτητές της ιατρικής και οδοντιατρικής.
 2. Από το 1991 εκπαιδεύει τους ειδικευόμενους στην ωτορινολαρυγγολογία στις πανεπιστημιακές κλινικές.
 3. Συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια ωτοχειρουργικής, ενδοσκοπικής ρινοχειρουργικής και ρινοπλαστικής
 4.  Ήταν υπεύθυνος οργάνωσης και εκπαίδευσης 10 σεμιναρίων ενδοσκοπικής χειρουργικής και ρινοπλαστικής με διεθνή συμμετοχή στην Β΄ ΩΡΛ κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στα οποία εκπαιδεύτηκαν 80 εκπαιδευόμενοι στην ενδοσκοπική χειρουργική και 34 στην ρινοπλαστική.

Συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Ο Καθηγητής Παύλος Μαραγκουδάκης ήταν διδάσκων και επιβλέπων διπλωματικών εργασιών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 • Ρινολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Ωτολογίας Ακοολογίας του ΕΚΠΑ
 • Της οδοντιατρικής σχολής «Αντιμετώπιση του στοματοπροσωπικού πόνου»
 • Του ΔΔΠΜΣ “Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας”.

Είναι μέλος της Συντονιστικής Διιδρυματικής Επιτροπής του ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας».

Οργάνωση Συνεδρίων

Συμμετείχε ως πρόεδρος ή Μέλος Οργανωτικών Επιτροπών σε δεκατέσσερα ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες

 1. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογική Εταιρεία Αθηνών.
 2. Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας και Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.
 3. Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων επεμβατικών τεχνικών.
 4. Ελληνική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογικής Αλλεργιολογίας και Ανοσολογίας.
 5. Πανελλήνια Εταιρεία Ακουολογίας-Νευροωτολογίας.
 6. Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία.
 7. Neurootological and Equilibriometric Society.
 8. Mediterranean Society of Otology and Audiology.
 9. European rhinologic society ERS

Συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια

 1. Πρόεδρος από τον Μάρτιο 2022 της Πανελλήνιας Εταιρίας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου.
 2. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Καρκίνου Κεφαλής Τραχήλου από το 2021.
 3. Αντιπρόεδρος (2012-2016) και Πρόεδρος (2016-2020) της Πανελλήνιας Εταιρίας Ρινολογίας Πλαστικής Προσώπου.
 4. Ταμίας Πανελλήνιας Εταιρείας Ακοολογίας-Νευροωτολογίας από 5/2000 έως 2006.
 5. Γενικός γραμματέας στην Νέα Ελληνική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου από το 2006 έως 2009.
 6. Γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου από 11/2009 έως 11/2011
 7. Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας
 8. Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου από τον Μάϊο του 2016 έως το 2021.
 9. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Eυρωπαϊκού Pινολογικού Συνεδρίου ERS 2020.
 10. Γενικός Γραμματέας και Ταμίας της Πανελλήνιας Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου από 9/1999 έως 9/2001.

Συμμετοχή σε Συνέδρια

Συμμετείχε σε 135 ελληνικά και διεθνή συνέδρια με παρουσία σε 112 στρογγυλές τράπεζες ως ομιλητής, συντονιστής ή πρόεδρος.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Έχει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

Έχει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Έχει 18 ανακοινώσεις σε διεθνή και 102 σε ελληνικά συνέδρια, ενώ συμμετείχε στην εκπόνηση 36 διδακτορικών διατριβών ως μέλος τριμελών επιτροπών

ΒΙΒΛΙΟ

 • Συμβολή στη μετάφραση και επιμέλεια έκδοσης του βιβλίου «Πρακτικός Άτλαντας του ωτός και του στόματος» Francois Legent, Jacques Billet, Olivier Malard,Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.2008
 • «Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος», συγγραφή ενός κεφαλαίου Γεώργιος Δημόπουλος Ιατρικές εκδόσεις Γ.Β.Παρισιάνου

Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού σελ. 133-153

 • «Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου», συγγραφή τεσσάρων κεφαλαίων Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.2010

Ρινοκολπίτιδες σελ. 208-220

Ρινικοί πολύποδες σελ. 221-225

Παθήσεις του διαφράγματος σελ. 259-265

Ρινοπλαστική σελ. 266-273

 • «Ρινολογία» συγγραφή ενός κεφαλαίου Ιωάννης Κωνσταντινίδης Θεσσαλονίκη 2018

Επιπλοκές ενδοσκοπικής χειρουργικής πρόληψη και διαχείρηση σελ. 363-373