Παρωτιδεκτομή

Η παρωτιδεκτομή αφορά σε επεμβάσεις οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται για αφαίρεση όγκων που εντοπίζονται στην περιοχή της παρωτίδας.

Παρωτιδεκτομή – Πώς διενεργείται η επέμβαση;

Η επέμβαση της παρωτιδεκτομής διενεργείται με τη μέθοδο της μικροχειρουργικής και η διαδικασία γίνεται με γενική αναισθησία.

Με την έναρξη της επέμβασης, πραγματοποιείται τομή. Αυτή συνήθως γίνεται εμπρός από το αυτί και γύρω από το λοβό του αυτιού, όπως και στο face lift.

Κατά τη διάρκεια της παρωτιδεκτομής, παρασκευάζονται και διατηρούνται οι κλάδοι του προσωπικού νεύρου. Σε αυτό ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή συσκευής παρακολούθησης και διέγερσης του νεύρου. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια.

Σε περιστατικά όπου ο όγκος εντοπίζεται στον εν τω βάθει λοβό η παρασκευή του νεύρου είναι δυσκολότερη. Σε αυτήν την περίπτωση ο κίνδυνος για προσωρινή πάρεση του προσωπικού νεύρου αυξάνεται.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγματοποιείται προσεκτική συρραφή στην περιοχή της τομής, προσφέροντας έτσι άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς κάποια ουλή.

Η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο μετεγχειρητικά είναι 1 με 2 ημέρες.

Παρωτιδεκτομή – Δυσκολία Επέμβασης

Η δυσκολία της παρωτιδεκτομής για την αφαίρεση του όγκου έγκειται στην πορεία του προσωπικού νεύρου. Το νεύρο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς είναι υπεύθυνο για την κίνηση του προσώπου. Το προσωπικό νεύρο βρίσκεται ανάμεσα στον επιφανειακό και τον λοβό που υπάρχει στο βάθος. Κατά συνέπεια, απαιτείται εξαιρετική λεπτότητα στη διαδικασία του χειρουργείου, καθώς σε περίπτωση βλάβης του προσωπικού νεύρου προκαλείται εκτεταμένη παραμόρφωση στο πρόσωπο.

Παρωτιδεκτομή – Κακοήθεις Όγκοι

Σε κακοήθεις όγκους η παρωτιδεκτομή είναι ριζικότερη και η έκτασή της καθορίζεται επιπλέον από την ενδεχόμενη διήθηση του προσωπικού νεύρου. Ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο του όγκου και την προεγχειρητική εκτίμηση η επέμβαση συνδυάζεται με λεμφαδενικό καθαρισμό. Κατά την επέμβαση γίνεται τοποθέτηση παροχέτευσης ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται σχολαστική και άριστη αισθητικά συρραφή του δέρματος.

Η γενική κατάσταση του ασθενούς μετεγχειρητικά είναι πολύ καλή και μπορεί άμεσα να επανέλθει στις δραστηριότητες του.

Παρωτιδεκτομή – Επιπλοκές

Οι επιπλοκές που μπορεί να προκληθούν από την παρωτιδεκτομή είναι:

  • Μειωμένη κινητικότητα του προσώπου.
  • Σπάνια με τη σωστή τεχνική και τη χρήση νευροκαταγραφής προκαλείται πάρεση ή παράλυση του προσώπου. Είναι συχνότερη σε όγκους του εν τω βάθει λοβού. Σε διήθηση του νεύρου από καρκίνο ή σε διατομή διεγχειρητικά απαιτείται αποκατάσταση.
  • Μειωμένη αισθητικότητα (μούδιασμα), κάτω από το αυτί. Οφείλεται σε διατομή αισθητικών νεύρων της περιοχής που παρεμβάλλονται στο χειρουργικό πεδίο. Η δυσάρεστη αρχική αίσθηση υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου.
  • Σε ποσοστό μικρότερο του 5% συγκεντρώνεται σάλιο κάτω από το δέρμα που προοδευτικά απορροφάται, σπάνια παραμένει προσωρινό σιαλικό συρίγγιο.
  • Σπάνια άμεσα δημιουργείται μετεγχειρητικό αιμάτωμα, διαπύηση του τραύματος και απόστημα.

Επίσης, μετά από μήνες μπορεί να παρατηρηθεί:

  • Αίσθημα καψίματος κατά τη διάρκεια του φαγητού
  • Ερυθρότητα του δέρματος
  • Ιδρώτας στην περιοχή της επέμβασης

Τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το σύνδρομο Frey, ωστόσο ο ασθενής συνήθως δεν ενοχλείται από αυτά τα συμπτώματα.